Wysokość renty od 1 marca 2015

Od 1 marca 2015 r. kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń rentowych od 1 marca 2015 roku Wysokość renty
Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1056,54 zł
Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 880,45 zł
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 810,16 zł
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 675,13 zł
Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).
2017-06-04T10:18:50+00:00

Facebook

UKI Joanna Sławińska .
Szybki kontakt!
+
Wyślij!