Urlop wypoczynkowy

  • Urlop wypoczynkowy zależy od stażu pracy.
  • Urlop wypoczynkowy pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w życiu przysługuje z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi po przepracowaniu roku.
  • Urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze przysługuje po przepracowaniu roku.

Wymiar urlopu wypoczynkowego:

  • 26 dni – kiedy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
  • 20 dni – kiedy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat.

Do stażu pracy zalicza się tytułu ukończenia szkoły [poszczególne okresy nie sumują się]:

  • Szkoła wyższa – 8 lat
  • Szkoła policealna – 6 lat
  • Średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata
  • Średnia szkoła zawodowa – czas trwania nauki [nie więcej niż 5 lat]
  • Szkoła zawodowa lub inna równorzędna – czas trwania nauki [nie więcej niż 3 lata]
art. 153, art.154 i art. 155 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy [tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.]
2017-06-04T10:18:51+00:00

Facebook

UKI Joanna Sławińska .
Szybki kontakt!
+
Wyślij!