MINIMALNE SKŁADKI ZUS 2018 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OKRES UBEZPIECZENIA KWIECIEŃ-GRUDZIEŃ 2018

KWOTA RODZAJ SKŁADKI PODSTAWA
520,36 ubezpieczenie emerytalne ( tj. 19,52% podstawy ) 2 665,80
213,26 ubezpieczenie rentowe ( tj. 8% podstawy ) 2 665,80
65,31 ubezpieczenie chorobowe ( tj. 2,45 % podstawy )-dobrowolne 2 665,80
44,52* ubezpieczenie wypadkowe ( tj. 1,67 % podstawy ) 2 665,80
65,31 fundusz pracy ( tj. 2,45 % podstawy ) 2 665,80
319,94
(odliczenie 275,51)
ubezpieczenie zdrowotne ( tj.9% podstawy ) 3554,93

843,45 – razem społeczne z chorobowym
778,14  – razem społeczne bez chorobowego

1228,70 – łącznie miesięczne składki ZUS ( z chorobowym )

1163,39 – łącznie miesięczne składki ZUS ( bez chorobowego )

OKRES UBEZPIECZENIA STYCZEŃ-MARZEC 2018

KWOTA RODZAJ SKŁADKI PODSTAWA
520,36 ubezpieczenie emerytalne ( tj. 19,52% podstawy ) 2 665,80
213,26 ubezpieczenie rentowe ( tj. 8% podstawy ) 2 665,80
65,31 ubezpieczenie chorobowe ( tj. 2,45 % podstawy )-dobrowolne 2 665,80
47,98* ubezpieczenie wypadkowe ( tj. 1,80 % podstawy ) 2 665,80
65,31 fundusz pracy ( tj. 2,45 % podstawy ) 2 665,80
319,94
(odliczenie 275,51)
ubezpieczenie zdrowotne ( tj.9% podstawy ) 3554,93

846,91  – razem społeczne z chorobowym
781,60  – razem społeczne bez chorobowego

1232,16 – łącznie miesięczne składki ZUS ( z chorobowym )

1166,85 – łącznie miesięczne składki ZUS ( bez chorobowego )

 MINIMALNE SKŁADKI ZUS 2018 DLA NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

OKRES UBEZPIECZENIA KWIECIEŃ-GRUDZIEŃ 2018

KWOTA RODZAJ SKŁADKI PODSTAWA
122,98 ubezpieczenie emerytalne ( tj. 19,52% podstawy ) 630,00
50,40 ubezpieczenie rentowe ( tj. 8% podstawy ) 630,00
15,44 ubezpieczenie chorobowe ( tj. 2,45 % podstawy )-dobrowolne 630,00
10,52* ubezpieczenie wypadkowe ( tj. 1,67 % podstawy ) 630,00
fundusz pracy ( tj. 2,45 % podstawy ) 630,00
319,94
(odliczenie 275,51)
ubezpieczenie zdrowotne ( tj.9% podstawy ) 3554,93

199,34 – razem społeczne z chorobowym
183,90  – razem społeczne bez chorobowego

519,28 – łącznie miesięczne składki ZUS ( z chorobowym )

503,84 – łącznie miesięczne składki ZUS ( bez chorobowego )

OKRES UBEZPIECZENIA STYCZEŃ-MARZEC 2018

KWOTA RODZAJ SKŁADKI PODSTAWA
122,98 ubezpieczenie emerytalne ( tj. 19,52% podstawy ) 630,00
50,40 ubezpieczenie rentowe ( tj. 8% podstawy ) 630,00
15,44 ubezpieczenie chorobowe ( tj. 2,45 % podstawy )-dobrowolne 630,00
11,34* ubezpieczenie wypadkowe ( tj. 1,80 % podstawy ) 630,00
fundusz pracy ( tj. 2,45 % podstawy ) 630,00
319,94
(odliczenie 275,51)
ubezpieczenie zdrowotne ( tj.9% podstawy ) 3554,93

200,16 – razem społeczne z chorobowym
184,72  – razem społeczne bez chorobowego

520,10 – łącznie miesięczne składki ZUS ( z chorobowym )

504,66 – łącznie miesięczne składki ZUS ( bez chorobowego )

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli:

  • 01.01.2003 – 31.03.2006 – 1,93%

  • 01.04.2006 – 31.03.2009 – 1,80%

  • 01.04.2009 – 31.03.2012 – 1,67%

  • 01.04.2012 – 31.03.2015 – 1,93%

  • 01.04.2015 – 31.03.2018 – 1,80%

  • od 01.04.2018 – 1,67% podstawy wymiaru

  • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
  • maksymalny okres wykorzystania ulgi to 24 miesiące kalendarzowe, liczone od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.
2018-04-05T09:02:11+00:00

Facebook

UKI Joanna Sławińska .
Szybki kontakt!
+
Wyślij!