Okresy wypowiedzeń

Tabela obrazuje okresy wypowiedzenia umowy o pracę ( po zmianach w Kodeksie pracy wprowadzonych z dniem 22 lutego 2016 r. i nie nie uwzględnia przypadków szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem, np. z powodu ciąży czy urlopów rodzicielskich)

Rodzaj umowy Czas trwania umowy, staż pracy lub przesłanki wyznaczające okres wypowiedzenia Długość okresu wypowiedzenia Termin składania wypowiedzeń (dzień, od którego biegnie termin wypowiedzenia i w którym ustaje stosunek pracy)
Umowa o pracę na okres próbny Długość okresu próbnego:
do 2 tygodni 3 dni robocze dowolny dzień roboczy, dzień, w którym mija 3 dzień roboczy
od 2 tygodni
do 3 miesięcy
1 tydzień sobota
3 miesiące 2 tygodnie sobota
Umowa na czas określony zawarta przed 22 lutego 2016 r. i trwająca w tym dniu (podlega wypowiedzeniu tylko w sytuacji, gdy była „wypowiadalna” w starym stanie prawnym, tj. przed 22 lutego 2016 r. została zawarta na okres powyżej 6 miesięcy z klauzulą przewidującą możliwość jej wypowiedzenia) Staż pracy u danego pracodawcy (uwaga: w przypadku wypowiadania tej umowy okres do ustalania okresu wypowiedzenia liczy się od 22 lutego 2016 r.):
do 6 miesięcy 2 tygodnie sobota
od 6 miesięcy do 3 lat 1 miesiąc ostatni dzień miesiąca
co najmniej 3 lata 3 miesiące ostatni dzień miesiąca
Umowa na czas określony zawarta 22 lutego 2016 r. lub później Staż pracy u danego pracodawcy
do 6 miesięcy 2 tygodnie sobota
od 6 miesięcy do 3 lat 1 miesiąc ostatni dzień miesiąca
co najmniej 3 lata 3 miesiące ostatni dzień miesiąca
Umowa na zastępstwo Staż pracy u danego pracodawcy
do 6 miesięcy 2 tygodnie sobota
od 6 miesięcy do 3 lat 1 miesiąc ostatni dzień miesiąca
co najmniej 3 lata 3 miesiące ostatni dzień miesiąca
Umowa na czas nieokreślony Staż pracy u danego pracodawcy:
do 6 miesięcy 2 tygodnie sobota
od 6 miesięcy do 3 lat 1 miesiąc ostatni dzień miesiąca
co najmniej 3 lata 3 miesiące ostatni dzień miesiąca
Art. 32-36 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
2017-06-04T10:18:50+00:00

Facebook

UKI Joanna Sławińska .
Szybki kontakt!
+
Wyślij!