Odprawa pośmiertna

Okres zatrudnienia pracownika w jednej firmie uprawniający do otrzymania odprawy pośmiertnej Odprawa pośmiertna – wysokość wypłaty
Jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat Jednomiesięczne wynagrodzenie
Jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat Trzymiesięczne wynagrodzenie
Jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat Sześciomiesięczne wynagrodzenie
art. 93 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.)
2017-06-04T10:18:51+00:00

Facebook

UKI Joanna Sławińska .
Szybki kontakt!
+
Wyślij!