Pełne odliczenie Vat od samochodów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia
ewidencji będzie przysługiwać podatnikom, którzy będą wykorzystywać te pojazdy
wyłącznie do działalności gospodarczej.
Przepisy te wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2014  r.

 

 

Konieczne będzie prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu aby udowodnić, że pojazd jest wykorzystywany tylko do działalności gospodarczej. Ewidencja przebiegu pojazdu będzie zawierać dane wskazane w art. 86a ust. 7 i ust. 8 ustawy o Vat.

Ustawodawca zdecydował, że dla niektórych pojazdów samochodowych nie będzie potrzeby prowadzenia ewidencji przebiegu a mimo to będziemy mogli wykorzystać pełne odliczenie Vat od samochodów. Takie pojazdy samochodowe to:

  • konstrukcyjne przezaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
  • przeznaczone wyłącznie do:

–  odsprzedaży

–  sprzedaży w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika

–  oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

– jeżeli odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatnnie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

  • których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne;

Do pojazdów, których konstrukcja wylkucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą zaliczać się będą pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  • klasyfikowane na podstawie przepisów oruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
  • pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjne oddzielne elementy pojazdu,
  • pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

– agregat elektryczny/spawalniczy

– do prac wiertniczych,

– koparka, koparko-spycharka,

– ładowarka,

– podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

– żuraw samochodowy,

– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Warunki jakie należy spełnić aby pojazd był uważany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej wskazano w art.86a ust. 10 ustawy o Vat.

 

Pełne odliczenie podatku od pojazdów przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej będzie wymagało składania organom podatkowym informacji o samochodach na druku VAT-26.

Z obowiązku tego będzie trzeba się wywiązać w terminie 7 dni od dnia, w którym przedsiębiorca poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Druk będzie można złożyć drogą elektroniczną.

Urzędnicy będą weryfikować pełne odliczenia a ewentualne błędy i niezasadne odliczenie całego podatku Vat będzie zagrożone sankcjami koarnoskarbowymi, nawet do 16 mln zł.

2015-01-26T20:33:13+00:00

Facebook

UKI Joanna Sławińska .
Szybki kontakt!
+
Wyślij!