Korekta kosztów w związku z płatnością gotówkową.

Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 22p ust. 1 ustawy o PIT i art. 15d ust. 1 ustawy o CIT podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które pomimo nałożonego na nie obowiązku, płatności za wskazane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej transakcje o wartości powyżej 15.000 zł uregulują w inny sposób, nie mają prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów związanych z tym wydatków.

 

Przykład:

Firma XYZ zawierła umowę na usługę (zakup towaru) na łączną wartość 20.000 zł, która zostanie udokumentowana fakturą w lutym.

Zapłata za fakturę nastąpiła w 2 transzach:

  • 10.000 zł w styczniu przelewem bankowym,
  • 10.000 zł w lutym gotówką.

Z racji tego, że firma zrealizowała płatność częściowo w gotówce, to w tej części ( 10.000 zł ) nie będzie mogła obciążyć kosztów podatkowych.

  • art. 22p ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2016 r. poz. 2032 ze zm.),
  • art. 15d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2016r poz. 1888 ze zm.).
2017-09-19T14:57:46+00:00

Facebook

UKI Joanna Sławińska .
Szybki kontakt!
+
Wyślij!