Dni wolne na poszukiwanie pracy

Pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy, wtedy gdy pracodawca wypowie mu umowę o pracę.

Dni wolne na poszukiwanie pracy uzależnione są od okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia Wymiar zwolnienia
trzymiesięczny okres wypowiedzenia 3 dni robocze
jednomiesięczny i dwutygodniowyvokres wypowiedzenia 2 dni robocze
art. 37 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy [tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.]
2017-06-04T10:18:51+00:00

Facebook

UKI Joanna Sławińska .
Szybki kontakt!
+
Wyślij!